ZELENÁ ENERGIE CO ROSTE…

Společnost BIOPLYN ENERGY s.r.o. zahájila v prosinci 2013 provozování odpadářské bioplynové stanice

BPS Všebořice v Ústí nad Labem, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady, vedlejší živočišné produkty a další vstupní suroviny.

Vedlejším výstupním produktem je digestát.

 

0,550

 

Výkon EE MWh

 

20.000

 

Kapacita vstupů t/rok

 

0,580

 

Výkon TE MWh

BPS všebořice

– odpadová bioplynová stanice v Ústí nad Labem       – povolení k provozu od 13.12.2013
– výroba elektrické energie: 4.300 MWh/rok                 – výroba bioplynu: 2.000.000 m3/rok

Přehled vstupních surovin:

1. biologicky rozložitelné odpady
– gastro odpady (restaurace, školní a závodní jídelny, kuchyňské odpady…)
– potravinové odpady výrob, supermarketů, ovoce zelenina
– potraviny nevhodné ke spotřebě
– jedlé tuky a oleje, směs tuků a olejů z odlučovače tuků
– travní odpad
– odpadové vody
2. vedlejší živočišné produkty (VŽP)
– kategorie 2 a 3 včetně statkového hnoje
3. potravinářské produkty z výrob a další vstupní suroviny včetně zemědělských                         Kompletní přehled vstupních surovin zde

Zpracování probíhá technologií anaerobní digesce. Vstupní suroviny jsou ve fermentačních nádržích biologicky zpracovávány bez přístupu vzduchu. Výsledným produktem je bioplyn, který je využíván jako obnovitelný zdroj elektřiny a tepla. Biologicky rozložitelné odpady společně s dalšími produkty a surovinami se přeměňují na stabilizovaný digestát, který je využíván jako organické hnojivo na podporu zemědělské půdy.

Cirkulární ekonomika

Poptávka po zpracování biologického odpadu roste

díky legislativním restrikcím → zdražování a

zákaz skládkování od roku 2030,

ale také v souladu s politikou

udržitelného rozvoje a s celosvětovou strategií

snížení emisí skleníkových plynů.

BPS Všebořice

přeměňuje obtížně zpracovatelné odpady organického původu

na bioplyn, který je obnovitelným zdrojem a čistou energií

pro výrobu elektrické a tepelné energie.

Výstupním produktem je digestát, který je využíván na

hnojení zemědělské půdy.

Kontakty

 

Jméno společnosti: BIOPLYN ENERGY s.r.o.
Provozovna: Bioplynová stanice Všebořice (BPS Všebořice)
Adresa: Podhoří 400/38, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice
GPS: 50.701742410488485, 13.976332750890208
IČ: 27314413
DIČ: CZ27314413

Provozní doba BPS Všebořice: pondělí až pátek 7.00 – 15.00 hodin.

Prodloužení provozní doby, popřípadě provoz o víkendech či svátcích, lze individuálně dohodnout s odpovědným zástupcem provozovatele.

Rádi Vám poskytneme bližší informace na níže uvedených kontaktech či nám zanechte vzkaz.

Ing. Petr Síleš, jednatel společnosti

tel: 603 464 544
email: p.siles@bioplynenergy.cz

Mgr. Blanka Sílešová, personálně-provozní manažer

tel: 603 306 969
email: b.silesova@bioplynenergy.cz

4 + 2 =